Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2014

Greysel
6147 d0aa 420
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viafou fou

July 14 2013

Greysel
Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.
— Mistrz Hłasko
Reposted frompatrizia patrizia viaCuukierek Cuukierek
Sponsored post
soup-sponsored
Greysel
8171 595a 420
Reposted fromepidemic epidemic
Greysel
  Ta dziura to po tobie.
— Manuela Gretkowska - Sceny z życia pozamałżeńskiego
Reposted fromIriss Iriss viaCuukierek Cuukierek
Greysel
Potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Żulczyk/ tęsknię.
Reposted fromchained chained viacecilia cecilia
Greysel
7928 f893 420
Reposted fromkotletoziom kotletoziom vianotforgetme notforgetme
Greysel

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viabrokensmile brokensmile
Greysel
5605 ecc3 420
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamieszu mieszu
Greysel
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viabrzoskvinia brzoskvinia
Greysel
4385 fc2c 420
Reposted fromrisky risky viamieszu mieszu
Greysel
  Wódka wymywała osady wspomnień.
— Manuela Gretkowska - Sceny z życia pozamałżeńskiego
Reposted fromIriss Iriss viaruinyourday ruinyourday
Greysel
Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać.
Reposted fromlabellavita labellavita viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0115 6127 420

lisztomaniaa:

THE MOST TORTURING QUESTION 

Reposted fromjjongsaurr jjongsaurr vianotforgetme notforgetme
Greysel
Zawsze bardziej boli stracić coś, co się miało, niż od początku tego nie mieć.
— Khaled Hosseini - Chłopiec z latawcem
Reposted fromkonwalia konwalia viamieszu mieszu
Greysel
Coś było, coś odeszło, pozostało coś.
Reposted frommoreorless moreorless viamieszu mieszu
Greysel
Greysel
4844 e85c 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viamieszu mieszu
Greysel
Żeby mieć powodzenie w życiu kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić inteligentnych.
— Jeanne Moreau
Reposted fromladyagata ladyagata viaperdido perdido
Greysel

Nikogo nie obchodzisz dopóki nie jesteś piękny albo martwy.

Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD viaperdido perdido
Greysel
Świat nie ma ramion, nie ma ciepłego oddechu, świat nie śpi, nie śni.
— M. Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...